Op weg naar een gezonde leergemeenscchap
Werkplezier is een belangrijke ‘tegenkacht’ voor werkdruk. Mensen die met plezier werken kunnen beter dealen met de lastige kanten van het werk.
Door als organisatie de aandacht te richten op werken met plezier, werk je direct aan verzuimpreventie. Wil je te weten komen hoe jouw organisatie daar aan kan werken?
Dat kan in deze workshop Van werkdruk naar werkplezier!

Van werkdruk naar werkplezier
De buitenwereld heeft vaak geen idee hoe veel er gebeurt in de scholen! Leerkrachten, docenten en schoolleiders werken erg hard en moeten voldoen aan allerlei verwachtingen van ouders, leerlingen, leidinggevenden, examencommissies en de inspectie Dat kan werkdruk geven en zelfs leiden tot verzuim. Het onderwijs kent op dit moment het hoogste percentage burn-out
Maar er is ook veel werkplezier in de scholen; er gebeurt zo veel moois en bovenal hebben medewerkers in scholen hart voor onze kinderen.
Hoe je duurzaam aan verzuimpreventie kan werken door werkplezier meer ruimte te geven ervaar je in de workshop Van werkdruk naar werkplezier.

De workshop Van Werkdruk naar Werkplezier
De focus in de school en bij schoolleiders ligt vaak op verzuim en werkdruk. Hier is ook zeker aandacht voor nodig. Werkplezier is echter minimaal net zo belangrijk als ‘tegenkacht’ voor werkdruk.
In de workshop wordt de gebruikelijke mindset, gericht op verzuim en problemen oplossen, verschoven naar een bredere, toekomstgerichte mindset: ‘hoe organiseren we plezierig werken in een gezonde leergemeenschap’. Deze mindset geeft ruimte om te werken aan positieve en duurzame verbeteringen op organisatie-, team- en individueel niveau.

Duurzame verzuimpreventie bespaart ook veel kosten
Extra aandacht voor een gezond en plezierig werkklimaat heeft een duurzame en positieve uitwerking op de school en het onderwijs.
Het kan bovendien een flinke financiële besparing opleveren! Een bestuur met 400 fte bespaart door het ziekteverzuim duurzaam terug te dringen met 0,5% bijvoorbeeld ruim 1 ton per jaar, alleen al aan loonkosten!

De opbrengsten van de workshop
De deelnemers krijgen inzicht in de succesfactoren voor gezond werken met plezier en gaan met deze inzichten actief de eigen organisatie-praktijk onderzoeken:

  • Wat levert op dit moment werkplezier en voldoening en wat kan wellicht versterkt worden?
  • Zijn er belemmeringen die weggenomen kunnen worden?
  • Welke acties op organisatie- , team- en individueel niveau helpen om werkplezier meer ruimte geven?
  • Hoe kan gezond en met plezier werken integraal opgepakt worden, in aansluiting met dagelijkse praktijk en het HRM-beleid.

De workshop resulteert in een concrete aanpak om werkplezier (als tegenkracht voor werkdruk) meer ruimte te geven op organisatie-, team-, en individueel niveau.

Maatwerk
De workshop is maatwerk en afhankelijk van de behoeften van de organisatie kunnen onderwerpen toegevoegd worden, zoals bijvoorbeeld:

  • Stress: Inzicht verkrijgen in hoe stress werkt en in het tijdig signaleren van stress-klachten.
  • Verzuim (-preventie) gesprekken: Stress en de bijbehorende signalen bespreekbaar maken. Dit past bij een gezond en plezierig werkklimaat.
  • Gezond leiderschap: welke rol heb ik als leidinggevende richting mijn team binnen een gezonde leergemeenschap.

Teams
Ook als team kan je je werken aan werkplezier. Een workshop Van werkdruk naar werkplezier kan ook op maat ontwikkeld worden voor teams die met elkaar het werkplezier willen vergroten. Zo versterk je ook de samenwerking als team.

Contact
Neem voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek contact met ons op!

nn