Beschrijving
De opleiding Management Development Teamleider VO is bedoeld voor mensen die als teamleider (of in een vergelijkbare functie) aan de slag zijn en hun functioneren een extra impuls willen geven.

De functie van teamleider, coördinator of middenmanager in het voortgezet onderwijs heeft zich de laatste jaren steeds meer ontwikkeld van coördinatie en leerlingenzorg naar daadwerkelijk leidinggeven aan docenten en docententeams. Hiermee is de positionering van het middenmanagement binnen de school ook veranderd. De teamleider heeft een steeds belangrijkere rol in het mede vormgeven en realiseren van het schoolbeleid en in het bijbehorende personeelsmanagement. De teamleiders zijn de spil in het aansturen van opbrengstgericht werken en de professionalisering van docenten, thema’s die op dit moment extra aandacht krijgen in het onderwijs,

De opleiding Management Development  richt zich op het professionaliseren en versterken van leidinggevende vaardigheden, communicatieve vaardigheden en kennis die een hedendaagse teamleider nodig heeft.

De thema’s in de opleiding zijn:

 • Leidinggeven aan jezelf, met onderwerpen als persoonlijk leiderschap, positionering in de school en vergroten zelfinzicht en reflectievermogen
 • Leidinggeven aan professionalisering, met onderwerpen als teamcoaching en individueel gericht leiderschap, samenwerken, conflicthantering, het voeren  van functionerings- en beoordelings- en andere professionele gesprekken en omgaan met verschillen
 • Leidinggeven aan opbrengstgericht-werken, met onderwerpen als ‘uw rol in de beleidscyclus’, verandermanagement en sturen op resultaten

Resultaten
Na deze opleiding heeft u
uw leidinggevende competenties vergroot, u heeft uw functioneren als teamleider in een versnelling gebracht. Dit betekent dat u:

 • uw persoonlijk leiderschap, reflectievermogen en zelfinzicht verder versterkt heeft;
 • onderwijskundig leiderschap effectiever kunt vormgeven;
 • een aantal belangrijke vaardigheden heeft versterkt, zoals coachend leidinggeven, gespreksvoering en omgaan met verschillen;
 • meer inzicht heeft in uw rol in de organisatie en de beleidscyclus;
 • uw kennis en vaardigeheden t.a.v. personeelsbeleid en verandermanagement vergroot heeft.

Doelgroep
Teamleiders, coördinatoren en andere middenmanagers in het voortgezet onderwijs.
U heeft al een aantal jaren als middenmanager in het voortgezet onderwijs gewerkt en wilt uw functioneren een extra impuls geven?
Uw functie heeft in de loop der jaren een ontwikkeling doorgemaakt en u wilt de daarbij horende competenties versterken?
In beide gevallen is deze opleiding voor u geschikt, mits u minimaal 3 jaar werkzaam bent in deze functie.

Planning
Intakegesprek en opleiding van vier keer een tweedaagse bijeenkomst.

Data
Neem contact op voor de data in 2015-2016.

Kosten
De opleidingskosten zijn € 2.340,- per deelnemer inclusief materiaalkosten.
 Exclusief btw en locatiekosten

Overig

 • De deelnemer maakt vooraf een persoonlijk ontwikkelplan. Deze wordt in een intakegesprek besproken.
 • Een mini-ontwikkelassessment en aanvullende coaching behoren ook tot de mogelijkheden. Deze zijn niet inbegrepen.
 • Na afloop van de opleiding ontvangt u een certificaat.
 • Deze opleiding leent zich ook uitstekend voor een incompany traject. Uiteraard wordt er dan met u gekeken welke onderwerpen en vorm voor uw organisatie het meeste oplevert. Een maatwerk management development traject kan een versnelling geven in de ontwikkeling van uw schoolorganisatie.

Vervolg

Een mogelijk vervolg op deze opleiding is:

 •  Training Coachend leiderschap
 • Versterking in de eigen praktijk d.m.v. teamcoaching of individuele coaching.

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen.

Terug


nn