Het onderwijs is voortdurende in beweging. Dit vraagt veel van jou als leidinggevende en ook van je collega’s. Midden in deze hectiek is het soms nodig om stil te staan, na te denken en de koers opnieuw te bepalen. Om inzicht te krijgen in de huidige situatie en een nieuwe balans te creëren, zodat je weer kunt werken vanuit zelfvertrouwen en plezier.
Individuele coaching ondersteunt je hierbij door je een spiegel voor te houden en te reflecteren, zodat je (weer) optimaal kunt functioneren.

Denk ook eens aan individuele coaching voor je medewerkers:

  • Ervaart iemand in je team veel werkdruk of stress en vrees je dat een burn-out op de loer ligt?
  • Zijn er (nieuwe) mensen in je team waarbij extra begeleiding een versnelling kan geven?
  • Worstelt een medewerker met de werk-privébalans?
  • Vraag je je af, na diverse persoonlijke gesprekken, hoe je die collega echt in beweging kunt krijgen?

Individuele coaching kan leidinggevenden èn leerkrachten/docenten versterken!

Coaching bij stress- of burnoutklachten

De lat ligt hoog in het onderwijs is. Medewerkers ervaren steeds meer werkdruk.
Stress- en spanningsklachten, maar ook overspanning en burn-out komen steeds vaker voor.
Psychische klachten zijn op dit moment dan ook de belangrijkste redenen voor ziekteverzuim in het onderwijs.

Coaching kan helpen bij het voorkomen en herstellen van deze klachten en zo verzuim voorkomen.
Is een medewerker uitgevallen? Dan kan coaching ondersteunend zijn bij re-integratie en (de kans op) terugval in de toekomst voorkomen. De medewerker leert op een gezondere wijze met zichzelf en zijn of haar werk omgaan.

Werkwijze:
Na een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek richt het coachingstraject zich op het lichamelijke en psychische herstel van de stressklachten en verbetering van het zelfmanagement. De combinatie van gesprekken, inzicht krijgen in factoren die geleid hebben tot de stress- en spanningsklachten en interventies uit verschillende disciplines (waaronder ervaringsgericht werken), is succesvol gebleken.

Door tijdig aan de bel te trekken kan een langdurige uitval worden voorkomen. Hoe eerder stress wordt aangepakt, hoe eerder de medewerker weer in balans komt en met plezier kan werken.
De kosten van coaching zijn bovendien aanzienlijk lager dan de kosten van (langdurig) uitval!

Coaching bij stress – of burnoutklachten is wenselijk als je:

  • stress-klachten hebt zoals prikkelbaarheid of vergeetachtigheid. geen energie of plezier meer hebt of geen motivatie kunt opbrengen.
  • een betere balans tussen werk en privé wilt
  • beter je grenzen wilt leren aangeven
  • weer wilt werken vanuit zelfvertrouwen en plezier
nn