Onderwijs is mensenwerk. Als leidinggevenden in het primair of voortgezet onderwijs heb je vaak al een goed contact met je teamgenoten en weet je hoe je een prettig gesprek kunt voeren. Echter het voeren van de gesprekken met je medewerkers in het kader van de gesprekscyclus vraagt vaak wat extra:

 • Denk je regelmatig bij gesprekken ‘hier is meer uit te halen’?
 • Pakt de medewerker de eigen verantwoordelijkheid niet op en verwacht jij hier meer van?
 • Heb je soms moeite met het overbrengen van je boodschap, zeker als deze minder positief is?
 • Vind je het af en toe lastig om te schakelen tussen de rol van collega en leidinggevende?
 • Weet je soms echt niet hoe je een slecht-nieuws boodschap moet geven?

Jouw vraagstukken staan centraal in de training De Gesprekscyclus, naast de structuur en aanpak van de verschillende gesprekken in de cyclus.
Vanzelfsprekend komen ook relevante actuele ontwikkelingen rondom strategisch HRM aan bod.

Training De gesprekscyclus
De gesprekken in de gesprekscyclus zijn een belangrijk middel om de professionalisering van leerkrachten of docenten en andere medewerkers in je school aan te sturen en te ondersteunen.
In deze training van twee dagen staan, naast het theoretisch kader, de vaardigheden die nodig zijn om effectieve gesprekken te voeren centraal.

Aan bod komen:

 • Vaardigheden die nodig zijn voor het voeren van de verschillende gesprekken, waaronder feedback geven en interventies om gesprekken vlot te trekken.
 • Functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, ontwikkelgesprekken en het persoonlijk ontwikkelplan (POP).
 • het bekwaamheidsdossier, de wet BIO en de functiemix, de beroepsstandaard.

De gesprekscyclus is geen losstaand thema. In de training zal daarom regelmatig aandacht zijn voor de integraliteit met het overige schoolbeleid en met name het primaire proces. Een belangrijk deel van de training wordt benut om de gewenste vaardigheden intensief te trainen.

Resultaten
Na de training heeft u:

 • uw vaardigheden ten aanzien van de verschillende gesprekken vergroot.
 • interventies geoefend om vastgelopen gesprekken vlot te trekken.
 • zicht gekregen op eigen sterktes en valkuilen.
 • geoefend met eigen (lastige) praktijkvoorbeelden en ook geleerd van het oefenen van anderen.
 • kennis ten aanzien van het theoretisch en organisatorisch kader van de gesprekscyclus vergroot.
 • meer zicht op de gesprekscyclus als middel om te sturen op resultaten en professionalisering.

Voor leidinggevenden in het primair onderwijs (PO) en het voortgezet onderwijs (VO)

Directeuren, locatieleiders, teamleiders, bouwcoördinatoren en middenmanagers. Alle leidinggevenden die gesprekken voeren of gaan voeren in het kader van de gesprekscyclus en (daarmee) ook verantwoordelijk zijn voor de professionalisering van medewerkers.

Planning
Training van twee losse dagen, beide dagen van 9.30 uur tot 16.30 uur.

Trainer
De training wordt gegeven door Elvira Geurts. Elvira is al meer dan 15 jaar werkzaam voor het onderwijs en zeer ervaren in het geven van trainingen op HRM-vlak. Daarnaast is zij door de VO-raad geselecteerd en opgeleid tot adviseur Beroepsprofiel VO. Zij heeft veel kennis van de actuele context waarin de gesprekscyclus in het VO én PO plaatsvindt.

Overig
Er wordt gewerkt met een groep van maximaal 14 deelnemers onder begeleiding van twee trainers. Daardoor is er veel individuele aandacht en is een optimaal leerresultaat mogelijk. De tweede dag wordt gewerkt met een acteur waarmee de deelnemers ‘levensecht’ kunnen oefenen met lastige gesprekken, gerichte interventies en ook kunnen experimenteren met een andere aanpak.

Deze training kan ook in-company verzorgd worden, op maat gemaakt en aansluitend bij uw personeelsbeleid.

Neem voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek contact op!

nn